Παιχνίδι με κάρτες Top Trumps Card Game-Scout Activities SCOUTSHOP

Κωδικός προϊόντος | 31329
Κατηγορία | Παιχνίδια, Puzzle
7,38
Προσθήκη στο καλάθι
Εμπορικό σήμα SCOUTSHOP
Σεζόν ALL SEASON

Overview
A fabulous, fun set of Top Trumps cards with a Scout Activities theme.

Not only is playing this Top Trumps game enormous fun, but it also highlights some of the fun activities in Scouting. The perfect present for a young Scout, this pack is also great for group use in the Scout Hut or on camp.

Each activity is scored on: Skill, Adventure, Teamwork and Time to Teach. There is also a Top Trumps File on each card regarding the activity.

The cards and plastic case are 100% recyclable.

How to Play:

Shuffle and deal the 30 cards face down.
Hold you cards face up, so you can see the top card only.
The player to the dealer's left starts.
Read out a stat from the top card (eg. Skill 29), the other players then read out the same stat.
If you have the best or highest value, you win that round. Take all the top cards, including your own, and put them at the bottom of your deck.
It's your turn to choose a stat from the next card.
If two or more cards share the same value, or data is not available, then all the cards are placed in the middle and you read out the same stat from your next card. The winner of the round take the cards from the middle as well.
The person with all the cards at the end wins the game!

Specifications:

30 coated paper game cards
Convenient plastic storage box
Cards and plastic case are 100% recyclable
Age 6+

All rights reserved - Developed & hosted by Jetnet ©