Σήμα World Scouts Wood Badge Centenary Badge SCOUTSHOP

Κωδικός προϊόντος | 31318
Κατηγορία | Παγκόσμια
1,80
Μη διαθέσιμο προϊόν
Εμπορικό σήμα SCOUTSHOP
Σεζόν ALL SEASON

Overview
A World Scout Wood Badge centenary woven badge commemorating 100 years of shaping leaders.

Wood Badge Centenary Celebration (2019)
In 2019, we will celebrate 100 years of the implementation of the Wood Badge, the framework for developing adults in the Movement.

Scouting started in 1907 and since the very beginning, the training and development of adult leadership has been a core element in achieving the Mission of the Movement. Over the years, the Wood Badge has been adopted as a training framework for developing adults in the Movement. It also provides our adults with a sense of vision of the role of Scouting in contributing to the development of young people around the world.

The main guidelines of what was to become the Wood Badge Training were established as early as 1913. Some years later, when Scouting resumed its incredible growth towards the end of the First World War (1914-1918), did Baden-Powell really address himself to the question of providing a structured training to all Leaders in Scouting. To achieve this goal, a programme and a place were needed. The place, Gilwell Park, was found by B.P. in 1918. The first training course started there on 8th September 1919.

Specifications:
Type: Woven
Border: Merrow
Size: 6 x 6cm
Brand: World Scouts